Kontakt

     
Styrelsen styrelse@skafkh.se
Domarkommittén   domarkommiten@hotmail.com
     
Medlemsanmälan Jennie Almgård medlem@skafkh.se
     
Resultat och Kaninregistret kaninhoppare@hotmail.com
     
Webmaster Boel Eriksson webmaster@skafkh.se