Ladda ner

Här hittar ni fakta, blanketter och annat som ni kan ladda ner.

För alla
Medlemsanmälan för utskrift (pdf-format)
Medlemsanmälan för mail (Excel-dokument)
Reglemente 2016 version två (PDF-format)
Hållande av kaniner på tävling (PDF-format)
Första starten kom-ihåg (PDF-format)

Jordbruksverkets bilaga ang transportbursstorlek (PDF-format)

PUL-blankett (PDF-format)

Registrering
Registret (uppdaterat juni 2013)
Ny registrering (Excel-dokument)
Pinnar ifrån skhrf (Excel-dokument)
Ny registrering (PDF-formt för utskrift)
Pinnar ifrån skhrf (PDF-format för utskrift)

För klubbar
Protokoll för 2 omgångar (bedömning C eller D) (Excel-dokument)
Protokoll för 3 omgångar (bedömning E eller F) (Excel-dokument)
Protokoll för höjd och längd (Excel-dokument)
Protokoll (samlat dokument med alla 3 varianterna) (Excel-dokument)
Blankett för poäng till Årets Hoppare (Excel-dokument)
Att arrangera en tävling (Lathund i PDF-format)
Att skriva startlistor (Lathund i PDF-format)

Hur en annons ska se ut (PDF-format)

För aspiranter och domare
Aspirantrapport
Domarrapport