Styrelse/Bli medlem

Styrelsen

 

Här är alla vi glada prickar som sitter i styrelsen

 

Styrelsen: styrelse@skafkh.se

Ordförande: Smadar Ulriksen, Tel: 073-515 43 05 mail: smadar@telia.com

Kassör: Boel Eriksson, Tel: 072-375 62 38 mail: boel_eriksson@hotmail.com

Sekreterare: Kristina Lundberg, Tel: 076-855 22 50 mail: kristinalundberg@live.se

Ledamot: Birgitta Eriksson, Tel: 073-994 88 81 mail: birgitta-eriksson@live.se

Ledamot: Linda Karlsson, Tel: 073-061 79 88 mail: linda_88pepsi@hotmail.se

Suppleant: Martina Rudén, Tel: 073-773 99 00 mail: tiini@hotmail.se

Suppleant: Jenny Borg, Tel: 070-491 47 56 mail: familjen_borg@telia.com

    

Valbredningen: Linda Lilja, Klara Widerström och Jenny Borg.

Verksamhetsberättelse

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2021Länk till Skaf.info


SKAF KH är en specialförening under Sveriges Kaninavels föreningars Riksförbund (KAF) . För att bli medlem hos oss får man först bli medlem i KAF. Det gör man genom att bli medlem i någon av förbundets olika lokalföreningar, den närmaste brukar vara mest lämplig men är inget måste.

Avgifterna är samma runt om i Sverige och gemensamt gäller att man när man blivit medlem får vara med och tävla i kaninhoppning i alla föreningar i Sverige. Man får ställa ut sina kaniner på utställningar om man har renrasiga djur. Förbundet skickar även ut tidningen Kaninuppfödaren åtta gånger per år.


Medlemsskap i KAF; hur gör man:

Du som vill bli medlem kan skicka ett mail till medlem.skaf@telia.com. I mailet uppger du namn, gatuadress, födelsedatum (årtal, månad, datum), postnummer och ort (om du är inneboende hos någon skall c/o-adressen vara med i mailet) så får du ett inbetalningskort och information.


Junior är man mellan sju och arton år. Man får tidigast bli medlem det året man fyller sju år. Junior räknas man som hela det år man fyller arton år.


Medlemsskapet gäller per kalenderår, alltså från den första januari till den sista december.

Blir man medlem under det sista kvartalet (från och med oktober) gäller medlemskapet även hela nästkommande år.

Är det fler än en som är/ska bli medlem som är boende på samma adress så betalar en senioravgift och resten familjeavgift, oavsett ordinarie juniorer eller seniorer.


Kostnaden för medlemsskap 2017 är följande:

Senior: 450:-

Junior: 300:-

Familjemedlem: 150:-


Medlemsskap i SKAF KH; hur gör man:

När du väl är medlem i KAF så är det dags att bli medlem hos SKAF KH:

SKAF KH har ingen egen medlemsavgift i dagsläget, utan det räcker att du rapporterar att du vill vara medlem hos oss.

Det gör du genom att skicka in följande blankett via mail.


Uppgifterna vi vill ha in för medlemskap hos oss är följande:

Medlemsnummer i KAF, Namn, Adress, Telefonnummer, födelsedatum (år, månad, dag) och mailadress.

Ni skickar blanketten via mail till medlem@skafkh.se

Frågor kring medlemsskapen mailas till medlem@skafkh.se


Blankett för utskrift (pdf)

Blankett för mail (Excel)


Kontakt

 

  

Styrelsen: styrelse@skafkh.se

 

Domarkommittén: domarkommiten@hotmail.com

  

Medlemsanmälan: medlem@skafkh.se

  

Resultat och Kaninregistret: kaninhoppare@hotmail.com

  

Webmaster: webmaster@skafkh.se